browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 10 mayo, 2013

XXXII PREMI ARNAU DE VILANOVA. Menció a un alumne del SEK-Catalunya

(article fet Eric Ibañez) Cada curs acadèmic el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya amb la col·laboració de l’entitat Editorial Proteus i la Societat Catalana de Filosofia (IEC) realitza un concurs que pretén fer difusió de l’exercici filosòfic, premiant els millors treballs de recerca i els … Continue reading »

Categories: Batxillerat | Tags: | 1 Comment